Persondatapolitik

Sidst revideret: 08-09-2022 15:04


1. Dataansvarlig

Vi, EL OG VVS CENTER, er er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden - brug evt. vores kontaktformular.


2. Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

a) Cookies på hjemmesiden 

Når du bruger en af vores hjemmesider, indsamler vi automatisk anonyme informationer om din computer samt oplysninger om, hvilken type browser du bruger. Læs mere om vores brug af cookies i vores cookie-politik. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

b) Når du kontakter os via en kontaktformular

Når du bruger vores kontaktformular, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver; fx navn, telefonnummer og e-mail-adresse. Formålet med indsamlingen af personoplysninger er, at vi kan besvare dine spørgsmål/anmodninger. Vi opbevarer dine personoplysninger i 120 dage. Derefter bliver de automatisk slettet. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.

c) Når du ansøger om et job hos os

Hvis du ansøger om et job hos os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver; fx navn, telefonnummer og e-mail-adresse. Formålet med indsamlingen af persondata er, at vi kan give dig svar på ansøgningen samt - hvis du bliver ansat - udarbejde dit ansættelsesbevis og udbetale løn. Vi sletter jobansøgninger efter 6 måneder. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f (hvis offentlig/privat) samt artikel 9, stk. 2, litra f.


3. Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Nedenfor informerer vi kort om dine rettigheder. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Kontakt os venligst, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


4. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.